Noss proceder

Tadlar, analisar, midar e communitgar – tenor quests pass s‘occupa la SRG SSR activamain dals basegns da la populaziun. 

In barat regular cun la populaziun e differentas gruppas d‘interess gida la SRG SSR da chapir co ch‘ils umans percepeschan nossa contribuziun a la democrazia, a la diversitad, a la solidaritad ed a la valurisaziun. 

Cun la societad en il dialog 

Quest barat consista d‘in ciclus da quatter fasas. Questa successiun garantescha ch‘il barat dat mesiras che megliereschan l‘engaschament da la SRG SSR per la societad. 

Image
  1. Nus tadlain: Vossa opiniun è dumandada. A chaschun d‘enquistas online regularas davart temas specifics e discurs cun represchentantas e represchentants da la branscha vegnan eruids ils basegns. Il 2022/2023 approfundescha la SRG SSR il tema «La giuventetgna e la SRG SSR». Il mument vegnan analisads ils resuns (vesair la proxima fasa). 
  2. Nus analisain: Tge spetga la populaziun da la SRG SSR? Nua ademplin nus gia las spetgas cun nossa purschida e nua stuain nus far anc dapli? Ils resultats e las analisas las pli impurtantas chattais Vus sin questa pagina-web ed en il Studi da Public Value 2019.
  3. Nus realisain: Per champs, en ils quals la purschida na correspunda betg a las spetgas, sviluppescha la SRG SSR mesiras. In exempel è l‘engaschament per la furmaziuns en il rom dal project «Pensar ed agir d‘interpresa en scolas professiunalas spezialisadas da la Svizra» . 5000 scolaras e scolaras da scolas professiunalas vegnan sensibilisads per il tema «fake news». Questa mesira va enavos sin la spetga che nus duessan s‘engaschar pli fitg per las cumpetenzas mediala d‘umans giuvens. 
  4. Nus communitgain: La SRG SSR infurmescha sin questa pagina-web davart ils resultats e las mesiras dals champs tematics democrazia, diversitad, solidaritad e valurisaziun.  

Vulais Vus esser al current ? As annunziai per la newsletter che vegn lantschada proximamain. 

Qua chattais Vus ils resultats dals singuls champs ed artitgels correspundents davart ils engaschaments. 

DEMOCRAZIA
Per che nossa democrazia directa funcziunia, dovri infurmaziuns independentas, fidadas e contextualisadas che resguardan la diversitad d’opiniuns. 

DIVERSITAD
Tuttina sch’i va per la geografia, la lingia, la classa sociala u il gender: la diversitad da la Svizra duai vegnir reflectada en il program ed en las collavuraturas ed ils collavuraturs da la SRG SSR. 

COESIUN
Purschidas sco la rapportaziun en l’entir pajais, accessibilitad senza barrieras u programs che includan tut las generaziuns stgaffeschan in spiert da cuminanza sur tut las classas socialas e differenzas ora. 

VALURISAZIUN
Nus cooperain cun autras medias, sustegnain la branscha visuala, intensivain la visibilitad en Svizra e promovain la professiun schurnalistica e rinforzain uschia l’economia. 

En quests secturs creain nus ina valur

COESIUN

La SRG SSR porscha ina tribuna naziunala ad usits regiunals sco la stgargiada d’alp, la lutga u il tschaiver. Quai collia noss pajais sur tut ils cunfins linguistics e creescha in’identitad cuminaivla. Per 82% da las persunas interrogadas è quai in’incumbensa centrala da la SRG SSR.

DEMOCRAZIA

L’auta qualitad da las novitads e l’independenza da la SRG SSR èn centralas per la democrazia. Da quest avis èn 66 pertschient da las persunas interrogadas. Quai èn puncts essenzials da l’incumbensa da la SRG SSR.

DIVERSITAD

Usits genuins, dialects sonors, stils da viver urbans – las atgnadads culturalas e linguisticas rendan la Svizra in pajais singular. Questa gronda diversitad daventa visibla en la vasta purschida da SRF, RTS, RSI e RTR.

VALURISAZIUN

Cun projects sco ils hackdays u l’avertura da nossas bancas da datas faschain nus avanzar l’innovaziun digitala en Svizra e cun noss programs da radio e noss partenaris promovain nus la branscha da film e musica svizra.