Scuvrir noss dialogs

Il barat cun la populaziun stat er en il focus da las unitads d’interpresa da la SRG SSR RSI, RTR, RTS, SRF e SWI swissinfo.ch e da las societads regiunalas da la SRG SSR. Mo grazia als resuns ed al dialog po la SRG SSR numnadamain meglierar vinavant sias prestaziuns en favur da la societad. 

Qua As infurmain nus cuntinuadamain davart las enquistas e las pussaivladads da barat actualas. Na vulais Vus en nagin cas manchentar insatge? Alura abunai qua nossa newsletter 

Daventar ussa commembra u commember

La SRG SSR è in’uniun che maina l’interpresa SRG SSR e ch’è averta per tuttas e tuts. Las commembras ed ils commembers en total passa 23’000 promovan il dialog public davart l’avegnir audiovisual da la Svizra e rinforzan la SRG SSR cun lur engaschi.  

Far dumondas e dar resuns

En tut las quatter regiuns linguisticas da la Svizra survegnan ils servetschs dal public da la SRG SSR mintga mais millis dumondas e resuns per e-mail, per telefon, via brevs e sur las medias socialas e respundan a quels individualmain.  

Als var 110’000 resuns da la populaziun ha il servetsch dal public da SRF respundì il 2022 via e-mail, telefon e brevs.

SRF
Avais Vus propostas u dumondas en connex cun SRF? Alura pudais Vus gugent contactar SRF directamain qua 

RTS
Avais Vus propostas u dumondas en connex cun RTS? Alura pudais Vus gugent contactar RTR directamain qua.   

Il servetsch dal public da RSI ha respundì il 2022 ad 80’000 resuns da la populaziun entrads via e-mail, telefon, brev e sur social media.  

RSI
Avais Vus propostas u dumondas en connex cun RSI? Alura pudais Vus gugent contactar RSI directamain qua. 

RTR 
Avais Vus propostas u dumondas en connex cun RTR? Alura pudais Vus gugent contactar RTR directamain qua 

Ulteriuras pussaivladads da barat

«Hallo SRF» 
«Hallo SRF!» metta il public en il center: qua survegnis Vus numerusas infurmaziuns cumplementaras davart SRF e bleras respostas a Vossas dumondas. 

«Let’s Talk» e debatta plurilingua sin SWI swissinfo.ch 
Svizras e Svizzers a l’exteriur discuteschan en «Let’s Talk» live dal studio en la Chasa federala u via transmissiuns online cun expert:as davart dumondas che muventan la Svizra. En la debatta plurilingua discurran umans da l’entir mund en pliras linguas davart dumondas e temas che occupan il public; la debatta vegn translatada automaticamain per tut las participantas ed ils participants e preschentada en la lingua favurisada. Impuls e dumondas pudais Vus inoltrar qua 

 

Impreschiuns dal panel da RTS

«Votre avis compte pour nous! » – Il panel da RTS 
Il public da RTS ha la pussaivladad d’exprimer sias opiniuns e propostas en connex cun la lantschada da novas emissiuns u d’ina purschida digitala. Vulessas era Vus gidar a concepir la purschida da RTS? Alura As annunziai directamain qua 

 

En quests secturs creain nus ina valur

COESIUN

La SRG SSR porscha ina tribuna naziunala ad usits regiunals sco la stgargiada d’alp, la lutga u il tschaiver. Quai collia noss pajais sur tut ils cunfins linguistics e creescha in’identitad cuminaivla. Per 82% da las persunas interrogadas è quai in’incumbensa centrala da la SRG SSR.

DEMOCRAZIA

L’auta qualitad da las novitads e l’independenza da la SRG SSR èn centralas per la democrazia. Da quest avis èn 66 pertschient da las persunas interrogadas. Quai èn puncts essenzials da l’incumbensa da la SRG SSR.

DIVERSITAD

Usits genuins, dialects sonors, stils da viver urbans – las atgnadads culturalas e linguisticas rendan la Svizra in pajais singular. Questa gronda diversitad daventa visibla en la vasta purschida da SRF, RTS, RSI e RTR.

VALURISAZIUN

Cun projects sco ils hackdays u l’avertura da nossas bancas da datas faschain nus avanzar l’innovaziun digitala en Svizra e cun noss programs da radio e noss partenaris promovain nus la branscha da film e musica svizra.